Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Vatandaşlık >

Vatandaşlık

1 Ocak 2009 tarihinde Lüksemburg vatandaşlığına ilişkin yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir.

Bu yeni yasa reformunun amacı Lüksemburg’da vatandaşlık hakkını geçen on yılın toplumsal değişikliklerine uyarlamak ve Lüksemburg’da yaşayan yabancıların entegrasyonunu güçlendirmeye katkıda bulunmaktır. Buna olanak sağlamak için çifte vatandaşlık prensibi Lüksemburg Hukuku’na dahil edilmiştir. Bunun dışında Lüksemburg vatandaşlığını alma ve yeniden elde etme prosedürü kolaylaştırılmış ve uyumlu hale getirilmiştir.

Lüksemburg vatandaşlığına ilişkin bilgi broşürü:
http://www.gouvernement.lu/publications/informations_gouvernementales/nationalite-luxembourgeoise-2009/nat_lux_2009_DE.pdf

Yasa’nın bulunduğu sayfa:
www.legilux.lu

Adalet Bakanlığı:
www.mj.public.lu