Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Siyasi kurumlar >

Siyasi kurumlar

Her parlamenter demokraside olduğu gibi Lüksemburg’da da kuvvetlerin dağılımı esnektir, çünkü yasama ve yürütme arasında çok sayıda bağlantı mevcuttur. Yalnızca yargı tamamen bağımsızdır.

Lüksemburg’da siyasi kurumlarla ilgili daha kapsamlı bilgiler aşağıdaki broşürlerde bulunmaktadır:
http://www.luxembourg.public.lu/catalogue/politique/apropos-institutions-politiques/ap_inst_pol_2006_DE.pdf

Resmi web sitelerinin listesi:
www.etat.lu
Yasama ile ilgili bilgiler:
www.legilux.lu

Chambre des Députés / Copyright : © SIP, tous droits réservés

 

Ulusal meclis beş yıllık bir süre için nispi temsil sistemine göre aynı ve genel seçimle seçilen 60 milletvekilinden oluşur. Yasa tasarılarını kabul etmek ana görevlerinden biridir.

Ulusal meclis:
www.chd.lu
 

Hükümet devlet işlerinin yürütülmesinden sorumludur ve parlamentoya kanun teklifi yetkisi vardır. Geleneksel olarak hükümet seçimlerin çoğunluk oranlarına göre grandük tarafından atanır.

Hükümet sayfası ve Hükümet Basın ve Enformasyon Dairesi:
www.gouvernement.lu

Vue extérieure du Conseil d'État / Copyright : © 2009 SIP / Luc Deflorenne, tous droits réservés

Ülke Konseyi 21 üyeden oluşur ve bu üyeler usule uygun olarak grandük tarafından atanır ve görevden alınır. Ülke Konseyi Lüksemburg’un tek meclisli hükümet sisteminde ikinci bir yasama meclisinin dengeleyici etkisini icra eder.

Ülke Konseyi:
www.conseil-etat.public.lu
 

Sayıştay devlet organlarının, idarelerinin ve görev dairelerinin hesaplarını denetler.

Sayıştay:
www.cour-des-comptes.lu
 

Dokuz üyeden oluşan anayasa mahkemesi ulusal meclis tarafından kabul edilen yasaların anayasaya uygunluğu hakkında karar verir.

Anayasa mahkemesi ve diğer yargı ile ilgili bilgiler:
www.justice.public.lu