Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Lüksemburg’da Avrupa >

Lüksemburg’da Avrupa

Lüksemburg – Avrupa Kurumlarının Merkezi

24 Temmuz 1952 gününü 25 Temmuz 1952’ye bağlayan gece Lüksemburg Dışişleri Bakanı Joseph Bech Paris’te Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) merkezinin seçimine ilişkin sonsuz süren diplomatik müzakereler sırasında Lüksemburg Şehrini yeni organizasyonun geçici çalışma merkezi olarak önermiştir. Görev arkadaşları müsterih bir şekilde çalışmaların hemen başlamasına olanak sağlayan bu öneriyi, bu çelişkili konu hakkında kesin bir karara varılmadan, kabul etmişlerdir.

Büyük Dükalığın başkenti böylece Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Yüksek Makamı’nın, Danışma Kurulu’nun ve Adalet Divanı’nın geçici merkezi olmuştur. Aynı zamanda burada Özel Bakanlar Kurulu’nun toplantıları da yapılmıştır. Ortak Kurul’un oturumları Strassburg’da yapılırken, sekreterliği Lüksemburg’a yerleşmiştir. Bu kararın şehir için ne kadar önemli olduğunu Jean Monnet “Avrupa’nın Düğüm Noktası” ifadesi ile dile getirmiştir.

Ortak kurumların merkezine ilişkin soru hakkında bu arada kesin bir düzenleme getirilmemişti. 1965 Nisan ayında üç topluluğun (AKÇT, EWG, EAG/EURATOM) yürütme organlarının birleşmesine ilişkin sözleşmenin imzalanması konseyin ve komisyonun çoğu görev dairelerinin Brüksel’de toplanmasına yol açmıştır. Bunun üzerine Lüksemburg Avrupa Kömür ve Çelik Toplulukları Yüksek Makamı’nın merkezini kaybetmiş, fakat buna karşılık adli ve mali makamların mevcudiyetini garanti altına almıştır. Birleşme Sözleşmesi’nin ekindeki kararda Lüksemburg da aynı Brüksel ve Strassburg gibi ortak kurumların geçici merkezi olarak adlandırılmıştır.

1992 Aralık ayında Edingburgh Avrupa Konseyi’nde üye ülke temsilcileri kurumların merkezi hakkında karşılıklı anlaşma içinde bir karar vermişlerdir. Bu karar 1997 Amsterdam Sözleşmesi aracılığı ile antlaşmalara eklenen 8 no.lu protokol ile onaylanmıştır.

Lüksemburg, adalet divanının, birinci derece mahkemenin, sayıştayın ve Avrupa Yatırım Bankası’nın merkezidir. Ayrıca Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği’nin, Avrupa Komisyonu’nun bir dizi genel müdürlüklerinin ve dairelerinin de merkezi oradadır. Başkentteki Kirchberg’de yer alan Avrupa semtinde Avrupa Birliği’nin toplam 9.000’den fazla memuru çalışmaktadır. Nisan, Haziran ve Ekim aylarında Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Kurulu) toplantılarını Lüksemburg’da yapmaktadır.

Diğer bilgileri Lüksemburg’da bulunan Avrupa organlarının ve kurumlarının ilgili web sayfalarında bulabilirsiniz:

Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte (Philharmonie) / Copyright : © Christof Weber / SIP, tous droits réservés

Avrupa Birliği Portalı:
http://europa.eu/
 Avrupa Birliği Konseyi :
www.consilium.europa.eu
 Lüksemburg Hükümeti’nin Avrupa Birliği’ne dair tartışma platformu:
www.europaforum.lu
 Pierre Werner Enstitüsü:
www.ipw.lu
 Robert Schumann Zentrum:
  www.cere.etat.lu

Avrupa Kurumları

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı:
http://curia.europa.eu
 Avrupa Sayıştayı:
http://eca.europa.eu
 Avrupa Yatırım Bankası:
www.eib.org
 Avrupa Yatırım Fonu:
www.eif.org
 

Avrupa Daireleri

Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği:
www.europarl.europa.eu
 Avrupa Komisyonu’nun bazı daireleri:
http://ec.europa.eu
 Avrupa Komisyonu İstatistik Dairesi:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 Avrupa Birliği Yayınlar Dairesi:
http://publications.europa.eu
 Avrupa Birliği Kurumlarının Çeviri Merkezi (CdT):
www.cdt.europa.eu
 Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Ajansı (EAHC):
http://ec.europa.eu/eahc/