Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Grandük >

Grandük

Portrait de la famille grand-ducale / Copyright : © 2009 Cour grand-ducale / Lola Velasco, tous droits réservés

Lüksemburg devleti parlamenter temsili demokrasi ile birlikte anayasal krallıktır. Grandük devlet başkanı olarak sadece anayasa ve yasalar tarafından kesin olarak verilen yetkilere sahiptir. Ulusun bütünlüğünü temsil eder ve ülkenin bağımsızlığının garantörüdür.

Grandük’ün ve ailesinin fonksiyonu ile ilgili daha kapsamlı bilgiler aşağıdaki broşürde bulunmaktadır:
http://www.luxembourg.public.lu/catalogue/famille-grand-ducale/ap_famille_gdl/ap_famille_gdl_de_2006.pdf

Büyük Dükalık Sarayının sayfası:
www.monarchie.lu