Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Eğitim ve araştırma >

Eğitim ve araştırma

Okul sistemi

Yabancı dil öğrenmek Lüksemburg’un çokkültürlü toplumunda anlaşmanın temel şartıdır. Bu yüzden Lüksemburg okullarında Fransızca, Almanca ve İngilizce standart şekilde öğretilir. Bunun sağlanabilmesi için lisan dersi ana okulu, ilköğretim ve orta öğretimi kapsayan okul sisteminde daha çocukluk yaşında başlar.

Okul sistemine ait kapsamlı bilgilerin yer aldığı adresler:

Eğitim ve Meslek Eğitimi Bakanlığı:
www.men.lu
Okula kayıt ettirme bilgileri:
www.guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation
Meslek Geliştirme Eğitimini Teşvik Eden Milli Enstitü:
www.infpc.lu
Lüksemburg Eğitim Kurumlarının Veri İşlem Ağı:
www.restena.lu

Lüksemburg’da Fransız Okulu, Avrupa Okulu ve International School of Luxembourg gibi bir kaç özel okul da vardır.

Lycée Vauban (Fransız Okulu):
www.vauban.lu
Lüksemburg Avrupa Okulu:
www.euroschool.lu
International School of Luxembourg:
www.islux.lu
 

Lüksemburg Üniversitesi

127803_large

2003 yılında kurulan Lüksemburg Üniversitesi doğrudan Bologna Sistemi’ne dayanmaktadır. Yüksek kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimlerin yanında özellikle doktora eğitimine ve geleceği olan alanlarda araştırmaya önem verilmektedir.

Üniversitede Fen Bilimleri, Teknoloji ve İletişim Fakültesi, Dil Bilimleri ve Edebiyat, Sosyal Bilimler, Sanat ve Eğitim Bilimleri Fakültesi ve de Hukuk, İktisadi Bilimler ve Mali Bilimler Fakültesi yer almaktadır.

Üniversitenin bir kaç bölümü Esch-Belval bölgesinde bulunmaktadır. Amaç oradaki “Cité des Sciences”in öğrenim ve araştırma arasındaki sinerjiyi teşvik etmesidir.

Lüksemburg Üniversitesi:
www.uni.lu
Esch-Belval’de “Cité des Sciences”:
www.fonds-belval.lu
 

Araştırma

Üniversitenin araştırma kurumlarının yanında Lüksemburg Devleti ekonomi ile işbirliği yaparak, diğer araştırma projelerine destek olmaya çalışmaktadır. Kamusal alanda “Fonds National de la Recherche” (FNR) aracılığı ile ek impulslar verilirken, özel sektörde bu, “Société Nationale de Crédit et d’Investissement” (SNCI) ile Yenileme ve Araştırma Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kültür, Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı:
www.mcesr.public.lu
Fonds National de la Recherche:
www.fnr.lu
Société Nationale de Crédit et d’Investissement:
www.snci.lu
Yenileme ve Araştırma Ulusal Ajansı:
www.innovation.public.lu