Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara > Lüksemburg hakkında bilgiler > Çokkültürlü Lüksemburg >

Çokkültürlü Lüksemburg

Lüksemburg’un bugün üzerinde bulunduğu bölge özel coğrafi konumu nedeniyle eski ortaçağdan beri Cermen ve Roman dillerinin buluşma yeri olmuştur. 19. yüzyılın sonunda sanayileşmenin başlaması ile Lüksemburg’a göç başlamış ve halen de aynı şekilde devam etmektedir. Bu durum Lüksemburg toplumunda özel bir şekilde iz bırakmıştır. Dillerin çeşitliliği Lüksemburg’un değişmeyen bir markası olmuş ve böylece eğitim sisteminde elde edilmeye çalışılan çokdilliliğin bilinçli bir şekilde desteklenmesine yol açmıştır. Fransızca, Almanca, Lüksemburgca ve İngilizce % 43’ün üzerinde Lüksemburglu olmayan nüfusun anlaşması için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Portekizli vatandaşlar toplam nüfusun yaklaşık % 15’i ile Lüksemburglu olmayan vatandaşların en büyük kısmını oluşturmaktadırlar, onları Fransızlar, İtalyanlar, Belçikalılar ve Almanlar takip etmektedirler. Göçmenlerin bu yüksek sayısına Lüksemburg’da çalışmak için her gün Fransa, Almanya ve Belçika’nın sınır bölgelerinden gelen 130.000’in üzerindeki insanı da saymak gerekir.

Dillerin durumu, nüfus bileşimi ve göç ile ilgili daha kapsamlı bilgiler aşağıdaki broşürlerde bulunmaktadır:

Dillerin durumuna dair:
http://www.gouvernement.lu/publications/luxembourg/a_propos_des_langues/a_propos_des_langues_2008_EN.pdf

 Çokkültürlü çevreye dair:
http://www.gouvernement.lu/publications/luxembourg/apropos_multiculturel/ap_multiculturel_2008_EN.pdf

 Aile ve Entegrasyon Bakanlığı:
http://www.mfi.public.lu/index.html

 Lüksemburg Kayıt ve Entegrasyon Dairesi:
www.olai.public.lu

 Lüksemburg’da oturum ile ilgili “Association de soutien aux travailleurs immigrés”in bilgilendirme sayfası:
http://www.bienvenue.lu/index.php?lang=en

Çalışma ve İstihdam Bakanlığı:
www.mte.public.lu

Fırsat Eşitliği Bakanlığı:
www.mega.public.lu