Recherche avancée

Embassy of Luxembourg in Ankara >News

 • H.E. Ms. Angèle Da Cruz visited Kaş Annonces 29/11/21 14:44:00

  On 26-27 November Ambassador Angèle Da Cruz visited Kaş where she paid a courtesy call on Mayor Mutlu Ulutaş. She also met two artists from Luxembourg Raphael Gindt and Daniel Mac Lloyd and discovered their murals in the making thanks to a partnership with Sete Sóis Sete Luas Festival and Esch 2022, European Capital of Culture.

 • Geçici seyahat önlemleri konusunda Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı bildirisi Annonces 21/09/21

  Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği dışında ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının Lüksemburg Büyük Dukalığı topraklarına girişinin geçici olarak sınırlanmasının 31 Aralık 2021 tarihine dek (bu tarih dahil olmak üzere) uzatıldığını bildirmek ister.

  Öte yandan, mukimlerinin Lüksemburg’a girişine izin verilen ülkeler listesi, AB Konseyi’nin güncel iki tavsiye kararına (1) uygun olarak güncellenmiştir. 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Japonya, Kosova, Lübnan, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan’da ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının zaruri olmayan seyahatlerinde Lüksemburg Büyük Dukalığı’na girişlerine izin verilmeyecektir.

  Buna karşın, anılan tarihten itibaren Uruguay’da ikamet etmekte olan üçünkü ilke vatandaşları zaruri olmayan seyahatleri de dahil olmak üzere Lüksemburg Büyük Dukalığı’na seyahat edebileceklerdir.

  Ikameti ispat üçüncü ülke vatandaşlarının yükümlülüğündedir.

   

  Zaruri olmayan seyahatler de dahil olmak üzere vatandaşları Lüksemburg Büyük Dukalığı’na girişine izin verilen üçüncü ülkelerin güncel listesi şöyledir:

  * Ülkeler

  -          Suudi Arabistan

  -          Avustralya

  -          Bosna Hersek

  -          Kanada

  -          Çin (Avrupa Birliği nezninde karşılıklılık teyidi şartıyla)

  -          Güney Kore

  -          Ürdün

  -          Moldova

  -          Yeni Zelanda

  -          Katar

  -          Singapour

  -          Ukrayna

  -          Uruguay

   

  **Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel yönetim bölgeleri

  -          Hong Kong özel yönetim bölgesi

  -          Macao özel yönetim bölgesi

   

  ***Avrupa Birliği üye ülkelerinin en az biri tarafından devlet olarak tanınmayan mahiyet ya da bölgesel idare

  -          Tayvan

   

  Yukarıda anılan listede yer almayan bir ülkede ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının Büyük Dukalık topraklarına girişlerine izin verilmeyecektir. Aşağıdaki durumlarda ise izin verilir:

  - Eğer yolculuk zaruri olarak değerlendiriliyor ise;

  ya da

  - 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren, eğer üçüncü ülke vatandaşları Lüksemburg’dakine eşdeğer kabul edilen ve tamamlanmış bir aşı şemasını kanıtlayan bir sertifikaya sahiplerse, yani bir Schengen Bölgesi üye ülkesi tarafından düzenlenmiş  ya da Avrupa Komisyonu uygulama eylemiyle üçüncü ülkeler tarafından düzenlenmiş ve eşdeğerliği kabul edilmiş bir aşı sertifikası. Bu durum an itibarıyla şu ülkeler ve bölgeler tarafından düzenlenmiş aşı sertifikaları için uygulanır: Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Fas, Monaco, Panama, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, San Marino, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Vatikan.

  Bununla birlikte, Lüksemburg Büyük Dukalığı’na havayolu ile yapılacak tüm seyahatlerde ilave sağlık önlemleri alınabileceği hatırlatılır. Ülkeye inişte 12 yaş üstü tüm kişilerin şunları ibraz etmesi mecburidir:

  1. Avrupa Birliği üye ülkelerinden ya da Schengen Bölgesi üye ülkelerinden birinin kamu ya da tıbbi makamlarından birinden piyasaya sürülme onayı elde etmiş bir aşıyla gerçekleştirilmiş eksiksiz aşı şemasını [2] kanıtlayan bir aşı sertifikası ya da üçüncü ülke tarafından düzenlenmiş olup, Covid-19 ile mücadele kanununun 17 Temmuz 2020 tarihinde değişen 3. maddesine uygun olara Lüksemburg’dakine eşdeğer kabul edilen ve tamamlanmış bir aşı şemasını kanıtlayan bir sertifika (anılan sertifika şu ülke ya da bölgelerden biri tarafından düzenlenmiş olmalıdır:  Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Fas, Monaco, Panama, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, San Marino, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Vatikan);
  2. Ya da seyahatten önceki 6 ay içindeki yakın zamanda SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş ve ülkede geçerli izolasyon süresini tamamlamış ve enfeksiyonun tüm semptomları kaybolmuş kişiler için bir AB Üye Devletinin veya Schengen Bölgesi Üye Devletinin bir doktoru veya ulusal makamı tarafından verilen bir iyileşme sertifikası;
  3. Ya da SARS-CoV-3 viral RNA tespiti için nükleik asit amplifikasyon testinin (NAAT) (PCR, TMA veya LAMP yöntemleri[3]) uçuştan 72 saatten daha kısa bir süre önce gerçekleştirilen negatif test sonucu (kağıt üzerinde veya elektronik olarak) veya bir tıbbi analiz laboratuvarı veya bu amaç için yetkilendirilmiş başka bir kuruluş tarafından uçuştan 48 saatten daha kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir SARS-CoV-2 hızlı antijen testi[4]. Negatif test sonucu, gerektiği halde Lüksemburg'un idari dillerinden birinde veya İngilizce, İtalyanca, İspanyolca veya Portekizce’ye çevirisi ile birlikte olarak sunulmalıdır.  

  Uygulanan kuralların ayrıntılarına, zaruri seyahatleri tanımına ve izinlere ve önceden izlenecek kesin prosedürlere ilişkin bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

  https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

  [1] Konseyin 2021/1346 no’lu ve 30 Ağustos 2021 tarihli tavsiye kararı (AB) ve AB’ye doğru yapılacak zaruri olmayan seyahatlerin geçici olarak kısıtlanması ve bu kısıtlamanın olası iptaliyle ilgili olarak 2020/912 sayılı tavsiye kararını değiştiren 2021/1459 sayılı ve 9 Eylül 2021 tarihli tavsiye kararı.

  [2] a) Tam aşı şeması, yeterli koruyucu bağışıklığa ulaşmak için gerekli enjeksiyonların sayısını ve aralığını tanımlayan ve birden fazla doz verilmişse gerekli dozların uygulanmasıyla veya tek doz aşılar için 14 günlük bir sürenin ardından tamamlanan herhangi bir şema anlamına gelir. b) İlk pozitif NAAT testi sonucundan itibaren 180 gün içinde aşılanan kişiler için, uygulanan herhangi bir aşının tek dozunun uygulanmasından 14 gün sonra aşı şeması tamamlanır.

  [3] PCR: polimeraz zincir reaksiyonu; TMA: transkripsiyon aracılı amplifikasyon; LAMP: döngü aracılı izotermal amplifikasyon.

  [4] Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak: hızlı immünoassayler kullanılarak SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısında antijen tespiti, Interim Guidance, 11 Eylül 2020 ve 22 Ocak 2021 tarihli 2021/C24/01 sayılı Tavsiye Kararı temelinde oluşturulan hızlı antijen testleri listesi.

 • Luxembourg National Day Communiqués 22/06/21

  Dear friends of Luxembourg,

  Unfortunately, this year again, we are not able to host our traditional National Day reception on June 23rd and meet our Turkish friends due to the sanitary situation...

 • Hava yoluyla Lüksemburg Büyük Dukalığına seyahat edecekler için yeni sağlık önlemleri hakkındaki bildiri Annonces 17/06/21

  Ulusal seviyede ve Avrupa nezninde SARS-CoV-2 ile ilgili durumdaki iyileşmeye binaen, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, hava yoluyla Lüksemburg Büyük Dukalığına yapılacak tüm seyahatler için 13 Haziran 2021 itibarıyla geçerli yeni sağlık önlemleri hakkında bilgilendirir.

  https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B12-mesures-aeriennes.html

  Lüksemburg’a hava yoluyla seyahat etmek isteyen kişiler için geçerli yeni sağlık önlemleri üçüncü dünya ülkelerinden Avrupa Birliği’ne yapılan zorunlu olmayan seyahatler için halen yürürlükte olan geçici önlemlere ek önlemlerdir. Bu bağlamda, üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının Lüksemburg Büyük Dukalığı topraklarına girişi ile ilgili olarak, dukalığın göç konularında geçici kısıtlamalar getiren yönetmeliği ile uygulamaya konmuş geçici kısıtlamaları 30 Eylül 2021 (dahil) tarihine dek uzatılmıştır.

 • İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıldönümü hakkındaki açıklama Communiqués 11/05/21

  Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliklerinin İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıldönümü hakkındaki açıklaması

   

  Herkes için, daha iyi bir gelecek için İstanbul Sözleşmesi

   

  Türkiye, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadelesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke oldu. O zamandan beri, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele konusunda eşit haklar, kadınların katılımı ve liderliği ve ulusal mevzuat açısından çok ilerleme kaydedildi.

  Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, 20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını açıkladı. Bu karar bizi üzüyor. Türkiye, 2011 yılında ve bundan sonraki on yıl içinde bu sözleşmenin yaşama geçirilmesi esnasında en güçlü destekçilerden biri olmuş, sözleşmeye önemli ve takdire şayan katkılarda bulunmuştu.

  Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10'uncu yıldönümü vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin aldığı çekilme kararını iptal etmesi umudumuzu içtenlikle ifade etmek isteriz.

   

  İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa'da cinsiyete dayalı şiddeti önlemek, şiddet mağdurlarını korumak ve failleri cezalandırmak için yasal olarak bağlayıcı standartlar belirleyen ilk araçtır.

  Kadına yönelik şiddeti önlemek ve mücadele etmek için en kapsamlı yasal çerçeveyi sunan sözleşme, 34 üye ülke tarafından onaylandı. Hem önleyici düzenlemeleri, hem de şiddete maruz kalan veya bu tür bir şiddet riski altında olan kadınların desteklenmesini ve korunmasını teşvik eder. Aile içi şiddet sorununa karşı harekete geçme çağrısı yapmakla kalmayan Sözleşme, kadınları ve kızları tecavüz, cinsel olmakla birlikte her türlü taciz, çevrimiçi şiddet ve diğer birçok kadına yönelik şiddet eylemlerinden korumayı amaçlıyor. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet tüm Avrupa'da ve dünyanın her yerinde üzücü bir gerçektir.

  Ne yazık ki, diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 salgını sırasında kadına yönelik şiddet arttı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal edilmesi, Türkiye'nin kadınların korunması için çizilmiş bu kapsamlı çerçeveyi muhafaza etmesi adına yararlı olacaktır.

  Bir ülkedeki uyum ve halkı arasındaki dayanışma için aile içi şiddetten daha olumsuz ne olabilir? Evde yaşanan duygusal veya fiziksel travmalar susturulup damgalanmışsa, kendine saygılı bir toplumu nasıl inşa edebiliriz? Nüfusun bir kısmı potansiyelini yerine getiremezse, güçlü ve müreffeh bir geleceği nasıl sağlayabiliriz?

  Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliği yaratmayı amaçlar. Kadın ve erkekler hakkındaki bazı ısrarcı klişelerin ele alınmasına ve tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olmasına izin verir. Savunup korumayı amaçladığımız, demokratik toplumlarımızın bu çeşitliliği, özgürlükleri ve haklarıdır. Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi takdir ederek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Sözleşme'ye aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceği, özel veya ailevi bir mesele olarak değerlendirilemeyeceği bir anlaşma olarak bakmaya çağırıyoruz. Cinsiyete dayalı şiddetin, mücadele etmemiz gereken ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ulusal önlemler tek başına Sözleşme’yle aynı koruma düzeyine ulaşmıyor. Çok taraflılık, bir ilke olarak ve gerçekte kadınların ve kızların güvenliği için önemlidir.

  Burada cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili gizli bir gündem yok - bazen iddia edildiği gibi. Sözleşme, ulusal hukuk sistemlerinin bu yönde uyarlamasını gerektirmez. Devletler, İstanbul Sözleşmesi'ni ulusal kararlarıyla eşgüdümlü biçimde uygulamak için yeterli yollara sahiptir, ve aynı zamanda bu husus, Devletlerin, bütün insanların, LGBTQI'lilerin de dahil olmak üzere, haklarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında koruma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

  İstanbul Sözleşmesi, Avrupa genelinde kadınların yaşamları üzerinde halihazırda olumlu bir etkiye sahip. Hükümetleri kadına yönelik şiddeti önlemeye, mağdurları korumaya ve yardım etmeye ve failleri cezalandırmaya çağırmak, bu tür şiddete son vermek için kapsamlı bir çabayla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çok önem verdiği bir değer olan şiddet mağduru kadınların saygınlığını geri kazanmak anlamına gelir. İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve kızlar için değişimde önemli bir rol oynayabilir. Herkes için, daha iyi bir gelecek için.

 • The Luxembourg Embassy will be closed during lockdown / Fermeture de l'Ambassade du Luxembourg en raison du confinement Communiqués 30/04/21

  During the lockdown (from 29th April at 07:00 pm to 17th  May at 05:00 am), the Embassy will be closed to the public and operate from 10:00 am to 04:00 pm. Please send an email to: ankara.amb@mae.etat.lu . In case of urgency, you can call: +90 534 593 85 38.

   

  En raison du confinement allant du 29 avril à 19h00 au 17 mai 2021 à 05h00, l’Ambassade sera fermée au public. Une permanence sera assurée de 10h00 à 16h00. Vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante : ankara.amb@mae.etat.lu . En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre au numéro suivant : +90 534 593 85 38.


Register to receive our news by e-mail